/      /   

کنترل کیفیت

آزمایشگاه های کنترل کیفیت

آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران شامل آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی( HPLC و GC) شیمی فیزیک، میکروبیولوژی و کنترل حین تولید می باشد. آزمایشگاه های کنترل کیفیت متشکل از پرسنلی آموزش دیده می باشد که در راستای کنترل و حفظ شاخص های کیفی محصولات عهده دار وظایف زیر می باشند:

1- کنترل کیفیت مواد اولیه و ملزومات بسته بندی

2- کنترل کیفیت حین فرایند تولید

3- کنترل کیفیت و صحه گذاری محصولات تولیدی

4- انجام آزمون­های مرتبط با مواد اولیه و محصولات در فرایند تحقق محصولات جدید

5- کنترل عملکرد آبسازها و کنترل کیفیت (شیمیایی و میکروبی) آب­های تولید شده برای فرآیند تولید و نیروگاه

6- کنترل میکروبی اتاق های تمیز

7- ساخت و فرآوری" Working Standards" مورد نیاز مشتریان

8- تحقیقات مرتبط با روش های آنالیز