/      /   

واحد بازیافت

واحد بازیافت

واحد بازیافت با بکارگیری آخرین تکنولوژِی از هدر رفتن مواد و بازیافت آنان از پسماند صنعتی و وارد کردن به چرخه تولید، کمک زیادی به کاهش هزینه مواد و آلایندگی کمتر در محیط زیست منجر شده است