/      /   

گواهینامه ها

 • سال 1397

  • اخذ گواهی نامه GMP خط تولید General

  • تمدید گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO14001:2004

  • تمدید گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای OHSAS18001:2007

  • تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001:2008

 • سال 1396

  • کسب عنوان گروه کار نمونه استانی در تولید مستقیم آموکسی سیلن از پنی سیلین از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان مازندران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • کسب رتبه اول و دریافت تندیس سیمین در چهارمین دوره رتبه بندی شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) و از میان بیش از 270 شرکت در هلدینگهای مختلف

  • دریافت گواهینامه شرکت دانش بنیان صنعتی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  • دریافت گواهی اصالت تولید برای محصول سفیکسیم سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی

  • دریافت گواهینامه واحد تحقیقات برتر استانی

  • دریافت گواهینامه دستاورد برتر پزشکی استان مازندران

  • اخذ پروانه ثبت آموکسی سیلین آنزیماتیک

  • اخذ پروانه ثبت سفالکسین آنزیماتیک

  • اخذ پروانه ثبت سفیکسیم

 • سال 1395

  • کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان مازندران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • کسب عنوان گروه کار نمونه منطقه ای (منطقه دو کشور)در تولید آنزیماتیک سفالکسین از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • دریافت لوح سپاس به منظور حضور فعال در نمایشگاه بین الملی محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست

  • دریافت تقدیرنامه 2 ستاره تعالی منابع انسانی در هفتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

  • دریافت تقدیرنامه تلاشگری در سومین دوره جشنواره رتبه بندی شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

  • دریافت گواهینامه GMP از سازمان غذا داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO14001:2004

  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای OHSAS18001:2007

  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001:2008

 • سال 1394

  • دریافت لوح سپاس به منظور مدیریت مصرف برق از شرکت توزیع نیروی برق مازندران

  • کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان مازندران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • کسب عنوان کار آفرین برتر استان مازندران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • کسب عنوان گروه کار نمونه استان مازندران در تولید آنزیماتیک آموکسی سیلین از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  • دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت در محصول آموکسی سیلین در دوره ششم جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

 • 1393 و سالهای قبل

  • دریافت گواهینامه صنعت سبز از سازمان محیط زیست

  • دریافت گواهینامه تعهد به تعالی در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

  • دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت در تولید انواع آنتی بیوتیک ها در حوزه داروهای انسانی

  • ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2008

  • ارتقاء سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای OHSAS 18001:2007

  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای الگوی استاندارد ISO 9001:2000

  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO 14001:2004

  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای OHSAS 18001:1999