/      /   

عضویت

دسترسی به تمام محصولات در کمتر از 3 دقیقه

 • گام اول

  انتخاب یک پکیج
 • گام دوم

  سفارش / گزینه های پرداخت
 • گام سوم

  تکمیل و دریافت اطلاعات دانلود

نیمه حرفه ای

29,000 تومان

per ماهانه

 • 50 گیگابایت فضا (?)
 • پهنای باند 500 گیگابایت(?)
 • تعداد دیتابیس نامحدود (?)
 • ساب دامین دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته (?)
 • نصب رایگان سایت ساز
 • دامنه رایگان(?)
 • اکانت ایمیل دارد

هاست لینوکس استاندارد

11,000 تومان

per ماهانه

 • 20 گیگابایت فضا (?)
 • پهنای باند 300 گیگابایت (?)
 • تعداد دیتابیس نامحدود(?)
 • ساب دامین دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته(?)
 • نصب رایگان سایت ساز
 • دامنه رایگان(?)
 • اکانت ایمیل دارد

هاست لینوکس ارزان

7,000 تومان

per ماهانه

 • 10 گیگابایت فضا (?)
 • پهنای باند 200 گیگابایت (?)
 • تعداد دیتابیس نامحدود (?)
 • ساب دامین دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته(?)
 • نصب رایگان سایت ساز
 • دامنه رایگان(?)
 • اکانت ایمیل دارد

نیمه حرفه ای

29,000 تومان

per ماهانه

 • 50 گیگابایت فضا (?)
 • پهنای باند 500 گیگابایت (?)
 • تعداد دیتابیس نامحدود (?)
 • ساب دامین دارد (?)
 • پشتیبانی 24 ساعته

هاست لینوکس استاندارد

11,000 تومان

per ماهانه

 • 20 گیگابایت فضا (?)
 • پهنای باند 300 گیگابایت (?)
 • تعداد دیتابیس نامحدود (?)
 • ساب دامین دارد (?)
 • پشتیبانی 24 ساعته

هاست لینوکس ارزان

7,000 تومان

per ماهانه

 • 10 گیگابایت فضا (?)
 • پهنای باند 200 گیگابایت (?)
 • تعداد دیتابیس نامحدود (?)
 • پشتیبانی 24 ساعته (?)
 • نصب رایگان سایت ساز

سوالات متداول

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

 • بعد از عضویت چه خواهد شد؟

  1. الگوی عضویت: لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد

  2. الگوی افزونه ها:لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد

 • روش های پرداخت قابل قبول چیست؟

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد
 • پس از انقضای عضویت چه می شود؟

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد
 • حق عضویت قابل استرداد می باشد؟

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد
 • می توان از قالب های مجاز به دانلود استفاده کرد؟

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد
 • می توان ازاین پسوند برای قالب های غیر تجاری استفاده کرد؟

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشدلورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد