/      /   

نیتروژن پلنت

واحد نیتروژن مایع

واحد نیتروژن مایع دارای دو خط تولید می باشد که هر کدام در شبانه روز می تواند حدود 8 تن نیتروژن مایع تولید نماید.

نیتروژن مایع تولیدی دارای خلوصی بالای999/99٪ می باشد. این مجموعه تولیدی از دو دستگاه کمپرسور سیکل، یک دستگاه کمپسور خوراک، توربین، بوستر جهت تولید و افزایش فشار هوا و همچنین دو واحد خشک کن و یک واحد برج تقطیر تشکیل شده است. 

این شرکت بزرگترین تولیدکننده نیتروژن مایع و گازی در سطح استان می باشد که علاوه بر تامین نیاز شرکت، ظرفیت ارائه خدمات به مراکز دانشگاهی و پزشکی را دارد.