برگزاری جشن پیروزی انقلاب در شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

اقدامات پیشگیری از انتشار ویروس کرونا

تجلیل از باز نشستگان سال 98

تولید مواد ضد عفونی کننده

آگهی مزایده

واحد نمونه استانی

گروه کار نمونه استانی

نمایشگاه فارمکس 2020

گزارش یک بازدید

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

روزداروسازی مبارک

آنتی بیوتیک سازی ایران در مسیر توسعه پایدار

بنر حراست شستا

خط مشی مدیریت دانش

تجلیل از بانوان همکار

خبرهای خوش آنتی بیوتیک سازی

تغییرات در هیئت مدیره آنتی بیوتیک سازی ایران

بازدید مدیران صنعت استان

بازدید نماینده مجلس دکتر بابایی

روز کارگر و بازدید مدیر کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان

بازدید سردار مسلمی فرمانده سپاه مازندران

آنتی بیوتیک سازی ،کارگروه و واحد نمونه استانی 1400

رشد فزاینده آنتی بیوتیک سازی ایران

حضور بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

بازدید دکتر رستمی مدیر عامل شستا

انتصاب مدیر عامل جدید تیپیکو

آگهی استخدام

آگهی استخدام

گزارش مجمع عمومی سالیانه 1400

بازدید کارشناسان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

همایش ساسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

آگهی استخدام شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

مصاحبه مدیر عامل آنتی بیوتیک سازی در حاشیه نمایشگاه فارمکس 2022

بازدید دکتر بابایی نماینده مجلس از غرفه آنتی بیوتیک سازی ایران

فارمکس 2022 به روایت تصویر

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

گزارش یک بازدید مهم